AbSec

Cyber sikkerhetstjenester

Vi hjelper bedrifter, myndigheter og utdanningsinstitusjoner med å planlegge, bygge og drive vellykkede sikkerhetsprogrammer gjennom den rette kombinasjonen av produkter, tjenester og løsninger.

 

Test bedriftens brukerbevissthet!

TJENESTER

Vi tilbyr

Trussel- og sårbarhetsstyring

Sikkerhetsarkitektur og implementering

Hendelsesadministrasjon for virksomheter

Opplæring, identitet og tilgangsadministrasjon

Sikkerhetsforvaltning