XDR er et moderne sikkerhetstiltak for virksomheten

Det er Tid for å Forlate Frakoblet Sikkerhet

XDR er et moderne sikkerhetstiltak for virksomheten står i frontlinjen i det stadig eskalerende kappløpet mot cybertrusler. Ved å benytte XDR-teknologi (Utvidet Deteksjon og Respons), tilbyr det en enhetlig sikkerhetsløsning som er den mest robuste og omfattende metoden for å sikre virksomhetens trygghet.

Utfordringen med Cybertrusler

De siste årene har vi sett en eksplosiv økning i antallet nettverksmiljøer, brukere og enheter som bedrifter må administrere og beskytte. Hver av disse har et unikt sett med risikoer og sårbarheter som krever spesialiserte sikkerhetsløsninger.

Fragmentert Sikkerhet: Beskyttelse er Uoppnåelig

Dessverre, hvis du eller din MSP benytter en fragmentert samling av sikkerhetsprodukter fra flere leverandører, er det nesten umulig å oppnå den typen intelligente, integrerte og skalerbare beskyttelse som dagens trussellandskap krever.

Lappeteppe-Sikkerhet: Foreldet og Overgått

Denne lappeteppe-tilnærmingen til sikkerhet er ikke bare foreldet, men den er også overgått av den økende sofistikasjonen til moderne nettangrep og den samlede kompleksiteten til de mange IT-domenene og trusselvektorene som er i spill i dag.

Silosikkerhet: En Trussel mot Virksomheten

Silosikkerhet utgjør en risiko for virksomheten din. Det tvinger sikkerhetsløsninger til å fungere uavhengig av hverandre, noe som fører til sløsing med tid og ressurser, begrenser oversikten og svekker effektiviteten av trusseldeteksjon og respons. Heldigvis finnes det en bedre metode for å oppnå omfattende beskyttelse fra ende til ende.

Stig inn i XDR-Verdenen

XDR er løsningen du trenger. Den benytter og korrelerer data fra flere sikkerhetskomponenter for å gi et mer presist og handlingsrettet bilde av den totale sikkerhetssituasjonen.

Effektiviser Trusseloppdagelse og Respons med XDR

Med XDR kan du redusere utfordringene som oppstår på grunn av manglende synlighet, varslingstretthet og bemanningsproblemer. Samtidig kan du effektivisere tidslinjene for trusseloppdagelse og muliggjøre raske, automatiserte respons-handlinger på hendelser.

XDR er et Moderne Sikkerhetstiltak i Møte med Avanserte Cybertrusler

Det er ikke overraskende at så mange bedrifter forlater verdenen av frakoblet sikkerhet og går over til XDR-universet. Resultatet er en kraftig, omfattende løsning for cybersikkerhet som er i stand til å takle både dagens og morgendagens avanserte cybertrusler.

WatchGuard XDR Solution Brief gir verdifull innsikt og informasjon om hvorfor og hvordan du kan dra nytte av WatchGuard ThreatSync for XDR. Her er noen grunner til hvorfor det er viktig å laste ned denne briefen:

  1. Helhetlig oversikt: Solution Brief gir en kompakt oversikt over WatchGuard XDR-løsningen. Du får en rask forståelse av hva den innebærer og hvordan den fungerer.

  2. Avansert trusselbeskyttelse: WatchGuard XDR kombinerer flere sikkerhetslag for å oppdage, analysere og reagere på trusler. Den gir deg et helhetlig bilde av sikkerhetshendelser på tvers av nettverk, endepunkter og skyinfrastruktur.

  3. Kryssdeteksjon og respons: ThreatSync-teknologien gir kryssdeteksjon på tvers av alle sikkerhetslag. Dette betyr at hvis en trussel oppdages på ett sted (f.eks. nettverket), vil XDR også varsle og reagere på endepunkter og skyressurser.

  4. Regulatorisk overholdelse: Solution Brief forklarer hvordan WatchGuard XDR hjelper deg med å overholde bransjeregler og sikkerhetsstandarder. Dette er spesielt viktig for organisasjoner som håndterer sensitive data.

  5. Effektiv respons: Ved å laste ned briefen får du innsikt i hvordan du kan reagere raskt og effektivt på trusler. Dette kan bidra til å minimere skade og redusere nedetid.

  6. Brukstilfeller og suksesshistorier: Briefen inneholder ofte eksempler på hvordan andre organisasjoner har dratt nytte av WatchGuard XDR. Dette kan inspirere deg til å implementere løsningen på en lignende måte.

Så, last ned Solution Brief for å få en dypere forståelse av WatchGuard XDR og hvordan det kan forbedre sikkerheten i organisasjonen din!

“Etter å ha vurdert konkurransen, valgte vi Absec. De tilbyr et omfattende utvalg av kostnadseffektive og intelligente XDR-cybersikkerhetsfunksjoner som er brukervennlige. De sikrer virksomheten mot alle typer trusler. Det føles som om vi har en sikkerhetsassistent som jobber 24/7 for å beskytte oss mot skadelig programvare og hackere.”

– Sveinung Hveding, CTO

Klar til å komme i gang?