Absec Tjenester

Spesialister på sikkerhetsløsninger for små og mellomstore bedrifter.

Din sikkerhetspartner

Din Sikkerhetspartner – Administrert Sikkerhet

Vi er spesialister på sikkerhetsløsninger for små og mellomstore bedrifter med inntil 1-3 IT-personer, hvor det er liten tid for å holde fokus på IT-sikkerhet. Vi ønsker å tilby en profesjonell sikkerhetstjeneste, slik at IT og resten av bedriften kan konsentrer seg om kjernevirksomheten.

Vårt mål er å sette opp tjenester som skal være gode og funksjonelle, tilpasset etter deres behov. Med vår erfaring og kompetanse er vi rådgivere som finner det riktige nivået som din bedrift trenger for å ha et funksjonelt og sikkert system.

Kompetanseområder:

Watchguard

ISO 27001 ISMS

Riskmanagement

24/7 Sikkerhetsovervåking SOC & MDR

Security Assessments/sikkerhetsvurderinger

24/7 Sikkerhetseksperter

Juridisk rådgivning ift databrudd

24/7 Compliance Services, følge, etterleve regler og regulatoriske krav.