Transformer ansatte om til din første forsvarslinje

Human Risk Management (HRM)

Kalkuler, reduser og overvåk menneskelig cyberrisiko med det siste nye innen brukerfokusert sikkerhet.

Bestill en Live DemoGratis Rapport om menneskelig risiko

KUNDEUTFORDRING

Hvorfor Human Risk Management (HRM)?

Mennesker er målene

36% av datainnbrudd involverer phishing,   11% mer enn i 2020.

Mennesker gjør feil

Menneskelig feil er en nøkkelfaktor i over 90% av databrudd

Samsvar er essensielt

Standarder som ISO 27001 krever kontinuerlig sikkerhetsopplæring.

LØSNING/FORDELER

Human Risk Management (HRM)

En alt-i-en løsning for å hjelpe deg med å bygge en nettsikker arbeidskraft

Forstå og styrke virksomhetens sikkerhetsstilling mot menneskelige feil og brukermålrettede angrep gjennom pågående menneskelig risikohåndtering, Human Risk Management (HRM).

Øk bevisstheten rundt sikkerheten

Lær opp de ansatte i beste praksis for moderne sikkerhet gjennom engasjerende kurs i sikkerhets-bevissthet.

Bekjemp phishing-angrep

Gi brukerne muligheten til å oppdage, unngå og rapportere selv de mest sofistikerte phishing-angrepene.

Implementere sikkerhetsstandarder

Hold personalet godt kjent med selskapets sikkerhetsprosedyrer med kjernepolicymaler og sporbare godkjenninger.

Reduser menneskelige feil

Lær opp personalet i hvordan de kan unngå vanlige uhell som å sende sensitive data til feil person.

Beskytt utsatte brukere

Reduser sjansene for et angrep ved å oppdage når brukerlegitimasjon blir stjålet og eksponert på det mørke nettet.

Demonstrer samsvar

Vis frem samsvarsarbeidet ditt med sanntidsrapportering om hvordan virksomheten din håndterer menneskelig risiko.

NØKKELFUNKSJONER

Alt du trenger til å takle menneskelig risiko, håndtert for deg

Opplæring i sikkerhetsbevissthet

Korte videoer og interaktive kurs som dekker kjerneemnene innen informasjonssikkerhet og samsvar.

Simulert phishing

Sporbare simulerte phiskekampanjer med lettlagde og tilpassede maler.

Dark Web Overvåking

Dark Web scanning som oppdager utsatte brukerdata som kan utnyttes i et cyberangrep.

Policy håndtering

Sentralisert, forhåndslastet policybibliotek som forenkler og sporer godkjenning av ansattes signatur.

Menneskelig Risikoscore

Bedriftsomfattende menneskelig risikoscoring som setter sammen alle rapporteringsmålingene til en enkel tracker.

Detaljert Risikoanalyse

Sjekk den menneskelige cyberrisikoen med brukerprestasjoner, trender og tilpassede segmenter.

SE EN RASK DEMONSTRASJON

Hele løsningen er på norsk fra opplæring via simulering til rapporter!  

Det er kun disse videoene som er på engelsk!

HVORDAN DET FUNGERER

Vi håndterer menneskelig risiko ved bruk av en formel som virker

Kalkuler risiko

Vi fremviser organisasjonens ansattes sikkerhetsnivå og genererer en gratis Human Risk Report (HRR) som skisserer risikoscore og gir en trinnvis handlingsplan.

Reduser risiko

Personalet ditt vil bli registrert på sitt personlige HRM-program, med opplæringskurs og periodiske phiskesimuleringer som styrker deres sikkerhetsatferd

 

Overvåk risiko

Forstå effekten av HRM-programmet ditt med regelmessige sammendragsrapporter som skisserer kursresultater, phiskeresultater og den pågående menneskelige risikoscoren.

 

PRØV SELV

Begynn med en gratis menneskelig risikorapport (Human Risk Report)

Forstå ansattes sikkerhetsstilling i virksomheten din med en gratis ensides-rapport

1. Send inn skjemaet

2. Vi skanner domenet ditt og det mørke nettet etter mulige angrepsveier, og starter deretter en phiskesimulering som gjenskaper angrepsteknikker i den virkelige verden

3. Du vil få tilsendt en ensides-rapport, som inneholder:

a. Din bedrifts menneskelig risikoscore

b. Estimert ‘tidsestimat-for-databrudd’

c. Phiskesimuleringsresultater fra de ansatte

d. Sammendrag av eksponerte data på det mørke nettet (Dark Web)

e. En trinn-for-trinn utbedringsplan

Registrer deg - så vil du motta en eksempel Risiko Rapport