Administrert Sikkerhetstjenester

Absec logo absolute security
Den kritiske faktoren for å bekjempe nettrusler

Hold deg foran dine cybermotstandere. Ved hjelp av MDR-teknologi av nasjonalstatsklasse oppdager erfarne analytikere hva andre mangler og iverksetter umiddelbare tiltak for å sikre miljøet ditt.


24/7 SOC & MDRsecurity awareness training & phishing øvelser


24/7 SOC og MDR

Ledende leverandør av løsninger for å oppdage og respondere på cybertrusler. Egenutviklede MDR-teknologi som kombinerer nettverksvisualisering, tradecraft-deteksjon og endepunktssikkerhet for å raskt oppdage og nøytralisere angrep i sine tidligste faser. Tilleggstjenester som gir deg effektiv logging og overholdelse av regler, aktiv respons for din sky og cyberforsikring. Tilgang til et robust og strømlinjeformet økosystem som beskytter deg døgnet rundt mot sofistikerte trusler.
Opplæring Cyberbevissthet

En tjeneste som gir opplæring og bevisstgjøring om cybersikkerhet for de ansatte ved hjelp av interaktive kurs, simuleringer og tester. Tjenesten hjelper til med å redusere risikoen for menneskelig svikt og øke sikkerhetskulturen i organisasjonen. Vi tar hele ansvaret for opplæring!brukerbevissthetnettverkssikkerhet


Komplett sikkerhet for hele virksomheten

En tjeneste som gir omfattende beskyttelse for nettverket, enhetene og brukerne ved hjelp av løsninger som brannmur, VPN, trådløs sikkerhet, autentisering og endepunktsikkerhet. Tjenesten bidrar til å hindre uautorisert tilgang, datalekkasje og malware-infeksjon.
Sikre din bedrift før det er forsent!

  • 24/7 deteksjon og ekte rask respons på cybertrusler
  • Tilpasset risikorapport og anbefalinger for å styrke din cybersikkerhet
  • Opplæring og bevisstgjøring av dine ansatte om cybersikkerhet
  • Beskyttelse mot ondsinnede domener, phishing, ransomware og andre angrepsvektorer
  • Tilgang til ledende sikkerhetsprodukter og -tjenester fra våre partnere
  • Våre eksperter jobber for deg 24/7 – vi stopper truslene FØR de gjør skade
Absec logo absolute security


Om OssSelskapet

Copyright © 2023 Absec As