Zero Trust – administrerte sikkerhets tjenester

I løpet av 2022 har det vært en eksplosiv vekst i trussel vektorer, noe som setter virksomhetene beskyttelsesmekanismer på prøve. Det har vært en økning i antall angrep på skybaserte systemer og lagringsområder, slik at skyen er det neste store målet.

  • Tiden fra et angrep skjer til det oppdages og rettes opp har økt betraktelig.
  • Null-dagers angrep har økt.
  • I dag kommer 50% av angrepene fra avanserte skadevare (APT).
  • Nettfiske-angrepene fortsetter med sin last av skadevare, flere sofistikerte rettede nettfiske mot bedriftens nøkkelpersonell og sosial manipulering.
  • Autentisering teknologier som sms og 2faktor er blitt hacket og manipulert.

Det en økende bruk av hjemmebrukere og reisende utenfor bedriften, som har mange enheter og må ha god beskyttelse, hvor enn de er, fortsatt gjelder det å ha på plass brannmur, antivirus &, EDR, web-filter, DNS-sikkerhet, Multifaktor autentisering.

Absec tilbyr en komplett portefølje av sikkerhet fra WatchGuard, som i mer en 20-år har hatt fokus og sin filosofi på smart sikkerhet. Uansett om du er en bedrift med 50 eller 5000 ansatte, har eget datasenter, virtuelt, eller er i skyen, så leverer vi overlegen sikkerhet. I juli lanserte NSS LABS, sin siste og oppdaterte testing av brannmur-leverandører, som er mye tøffere en noen gang. Watchguard var den ene av to som fikk 100% godkjent og grønn prikk, og dette til blant de rimeligste av alle!

NSS Labs Blocked 100% of Evasions in the NSS Labs NGFW Group Test

Watchguard leverer sin skybaserte Wi-Fi aksesspunkter, som de eneste i markedet med patentert IPS-teknologi, som er enkel og smart, for å holde unna angripere, ja vi beskyttere også eksisterende anlegg uten behov for bytte!

Har du flyttet dine data og applikasjoner til skyen, kan du aktivere Watchguard i Azure og AWS, slik at du får 100% beskyttelse der også. Alt av management kan også administreres fra skyen, samt oversikter og varslinger. Vi ser en økende trend med angrep mot skyområder.

For de av kunden som ønsker å drifte selv, tilbyr vi overvåking av sikkerheten, hvor vi analyserer sikkerhetstrusler og gir råd på tiltak. Effektiv måte å holde seg i front og være forberedt i forhold til mulige angrep.

Vi leverer et komplett skybasert opplæringsverktøy på brukerbevissthet og simulert phishing. Systemet er smart og brukertilpasset den enkeltes behov. GAP-analyse av hver ansatt og mulige risiko-områder, basert på nivå og epost.

Vi støtter oss til etablerte standarder og normer innenfor sikkerhet, blant annet; NIST, SANS, GDPR, ISO27001/05.

Absec tjenester;

Proaktivt eller Reaktivt?

Operere reaktivt, så håndteres hendelsene når de oppstår, med de konsekvenser det får. Bedrifter er uforberedt og må omprioritere resurser, samtidig som de får økte kostnader i en gitt periode med kostbare nødssituasjonene, noe som kan påvirke kontantstrømmen, driften, merkevaren, bildet og kunderelasjonene negativt, og skape spenning mellom dem og deres reaktive sikkerhetsleverandør.

Absec proaktive sikkerhetstjeneste, som kontinuerlig og raskt håndterer trusler, samt utbedring av trusler, til en lavere kostnad enn hva reaktiv “etter hendelsen” håndtering vil være, samt oppnå sterkere holdning for å redusere innsidesvindel og tyveri, sammen med å gi beskyttelse mot datalekkasje.

I tillegg til en klar og effektiv prosess med å identifisere og raskt håndtere sikkerhetshendelser, oppnår du trygghet og forutsigbare månedlige utgifter.

Velg mellom våre tjenester:

Alle tjenester administreres og korrelerer med hverandre før økt sikkerhet.