MSP (Managed Service Provider) de ekte heltene, berger mange bedrifter fra kostbare angrep.

Jeg vil legge til en S for Sikkerhet; MSSP. Det finnes ikke et godt norsk ord, men det betyr ekstern leverandør for drift/administrasjon av sikkerheten.

Noen svært få leverer også bemannet 24/7 drift – men typisk mindre ressurser på natten! Det er også meget kostbar drift.

Med Watchguard som partner, så leverer AbSec 24/7 med topp teknologi som gir en høy grad av beskyttelse.

Kundebedrifter har tre måter de kan operere sin sikkerhetsoperasjon;

  1. Sluttkunden kan selv kontakte direkte Watchguard support vedrørende mistanke om angrep – 24/7. Krever produkter fra Watchguard.
  2. Sluttkunden kan kontakte Absec for Watchguard support vedrørende mistanke om angrep.
  3. Sluttkunden kan abonnere på en 24/7 SOC ,som opererer sikkerheten for kunden, hvor angrep blir håndtert uten kundens involvering. Absec har ikke egen lokal 24/7 operasjon, men samarbeider med BlackPoint Cyber, som gir direkte støtte under angrep.
  4. Sluttkunden kan selv drifte sin sikkerhetsoperasjon. Svært få små og mellomstore bedrifter gjør dette. Utfordringer med kompetanse, kostnader og rekruttering. Minimum ni personer i skift!

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker en uforpliktende samtale rundt din bedrifts IT-sikkerhet.