Sikkerhetsløsninger

Vi tilpasser våre tjenester etter ditt behov, og med vår erfaring og kompetanse er vi rådgivere som finner det riktige nivået som din bedrift trenger for å ha et funksjonelt og sikkert system.

Grunnleggende sikkerhetsløsning

Disse sikkerhetsløsningene gir en grunnleggende implementering av din bedrifts nettsikkerhet. Passer for små og mellomstore bedrifter.

Et datainnbrudd koster i snitt kr 30.000 per ansatt iflg Phonemon Institute.

Managed Detection and Response (MDR)

En tjeneste for raskt å oppdage sikkerhetsproblemer.

 

Sikkerhetsopplæring og bevissthet (SAT) -program.

Vi gir sluttbrukerne dine tilgang til et omfattende bibliotek med opplæringsinnhold og leksjonsressurser.

Simulerte phishing-e-posttester.

Samt andre «Social Engineering» -undersøkelser inkludert for å øke bevisstheten om cybersikkerhet.

Forbedret sikkerhetsløsning

En forbedret sikkerhetsløsning som kommer med rabatterte tjenester for utbedring av sikkerhetsbrudd for å hjelpe deg med å kontrollere kostnadene!

Essensiell cybersecurity-tjenesten
  • Mål den potensielle effekten av cybertrusler.
  • Månedlige møter nettverks-oppdagelse og rapportering av kritisk nettverksinfrastruktur.
Virtual Information Security Officer

Grunnleggende VISO-tjenester

Årlig kompromitteringsvurdering

Hendelsesrespons, krisekommunikasjon, kompromitteringsvurdering og gjenopprettingstjenester med 50% rabatt en gang per år.

Omfattende sikkerhetsløsning

Vårt flaggskip cybersikkerhets-tjenestetilbud som inkluderer tjenester for gjenoppretting av sikkerhetsbrudd uten ekstra kostnad!

Med alt fra Forbedret cybersecurity-tjenesten.

Gratis respons på hendelser

Gratis respons på hendelser, krisekommunikasjon, kompromitteringsvurdering og gjenopprettingstjenester for den første hendelsen hvert år.

WISP - Written Information Security Plan

Opprettelse og vedlikehold av et WISP-dokument (Written Information Security Plan) som utnytter rammeverket for cybersikkerhet fra National Institute of Standards and Technology (NIST) —Identifiser, beskytt, oppdag, svar og gjenopprett

Trening og testing for cybersikkerhet

Gratis respons på hendelser, krisekommunikasjon, kompromitteringsvurdering og gjenopprettingstjenester for den første hendelsen hvert år.

Vi lager sikkerhetssystemer slik at du kan fokusere på virksomheten din

Gratis sikkerhetsanalyse