Beskytt dine seks D’er med Blackpoint Cyber

Beskytt dine seks D’er med Blackpoint Cyber

En av Blackpoints MSP-partnere, CisCom Solutions, opplevde et sluttklientangrep i april. Gjennom Blackpoints dype integrasjon med SentinelOne kunne vår 24/7 MDR og SOC avdekke Cobalt Strike BEACON og stoppe den ondsinnede C2-serveren innen 15 minutter. Styrk...